HEPAGAM B® 312 IU/1 mL IM/IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti

HEPAGAM B® 312 IU/1 mL IM/IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti
Etkin Madde
Hepatit B İmmün Globulin (İnsan)
Kullanım Alanları
HBV Karaciğer Nakli, Maruziyet