Epobel 10000 I.U./1 ml I.V./S.C. steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Epobel 10000 I.U./1 ml I.V./S.C. steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Etkin Madde
Epoetin Zeta
Kullanım Alanları
Miyelodisplastik Sendrom, Refrakter Anemi