Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politika ile gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak gerek Nobel İlaç gerekse paydaşlara ait her tür bilgi varlığının, faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği yerleşkelerin ve kurumsal bilgi işleme süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması için genel prensipler belirlenmiştir.