Tenribel 245mg 30 Film Coated Tablets

Tenribel 245mg 30 Film Coated Tablets
Активный Компонент
Тенофовира дизопроксила фумарат
Области Использования
Гепатит Б